[tm-heading h2="YHTIÖOIKEUS"]Yhtiöoikeudelliset säännökset muodostavat yritysorganisaation tukirangan, joka kantaa yli vastaantulevien ongelmakohtien siten, että ratkaisun etsiminen ei jää pelkästään perustelemattomien muutosvaatimusten tai toisaalta henkilökohtaisten ambitioiden ja voimannäyttöjen varaan.

YHTIÖOIKEUS

Yhtiömuotoisen yritystoiminnan menestyksellinen toiminta, perustuu selkeään organisaatioon sekä siinä toimivien henkilöiden luontaisesti samankaltaiseen arvomaailmaan sekä aitoon pyrkimykseen yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Selkärangan ja koossa pitävän rakenteen, myös ulkonaisia uhkia vastaan antaa paitsi oikeusjärjestys yleensä, erityisesti yhtiöoikeudellinen säännöstö runsaine oikeuskäytäntöineen. Yhtiöoikeus muodostuu varsinaisista yleisistä eri yhtiömuotoja koskevista laeista, kuten osakeyhtiölaki, asunto-osakeyhtiölaki, säätiölaki, yhdistyslaki ja henkilöyhtiöitä koskeva lainsäädäntö. Yhtiöoikeuteen sisältyy olennaisena osana myös yritysten taloudellista informaatiota koskeva lainsäädäntö sekä luvanvaraista elinkeinotoimintaa sääntelevät lait. Ota yhteyttä, mikäli kysymys on yrityksen perustamisesta, yhtiömuodon muutoksesta, johdon ja omistajien oikeuksista tai velvollisuuksista. Avustamme yrityksiä myös yhtiökokouksissa tai muussa yhtiön päätöksentekomenettelyssä
lisätietoa..