Kokemusta ja asiantuntemusta

ASIANAJOTOIMISTO JURISTITCOM ATTORNEYS

Asianajotoimisto JuristitCom Attorneys on moderni asianajotoimisto, jonka toiminta perustuu kokemukseen ja vahvaan osaamiseen,

Vahva sitoutumisemme asiakkaan tilanteeseen on ollut omiaan vaikuttamaan siihen, että hyvin usein asiakkaamme jäävät asiakkaiksemme myös ensimmäisen kriisin tultua selvitetyksi.

Henkilökohtainen palvelu

Neuvottelut myös asiakkaan luona

Joustavat yhteysajat

Kerro mieltäsi askarruttavasta asiasta niin selvitämme etenemistiet maksutta!

EPÄSELVIÄ SAATAVIA? PERUSTEETTOMIA VELKOMUKSIA?

  Voit myös soittaa:

  0440-200 200, tai
  050-523 1053

  maksuton alkuneuvonta

  PALVELUJAMME YRITYKSILLE

  YHTIÖOIKEUS

  Yhtiömuotoisen yritystoiminnan menestyksellinen toiminta, perustuu selkeään organisaatioon sekä siinä toimivien henkilöiden luontaisesti samankaltaiseen arvomaailmaan sekä aitoon pyrkimykseen yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Selkärangan ja koossa pitävän rakenteen, myös ulkonaisia uhkia vastaan antaa paitsi oikeusjärjestys yleensä, erityisesti yhtiöoikeudellinen säännöstö runsaine oikeuskäytäntöineen. Yhtiöoikeus muodostuu varsinaisista yleisistä eri yhtiömuotoja koskevista laeista, kuten osakeyhtiölaki, asunto-osakeyhtiölaki, säätiölaki, yhdistyslaki ja henkilöyhtiöitä koskeva lainsäädäntö. Yhtiöoikeuteen sisältyy olennaisena osana myös yritysten taloudellista informaatiota koskeva lainsäädäntö sekä luvanvaraista elinkeinotoimintaa sääntelevät lait. Ota yhteyttä, mikäli kysymys on yrityksen perustamisesta, yhtiömuodon muutoksesta, johdon ja omistajien oikeuksista tai velvollisuuksista. Avustamme yrityksiä myös yhtiökokouksissa tai muussa yhtiön päätöksentekomenettelyssä
  lisätietoa..

  TYÖOIKEUS

  Työoikeus on yksi toimistomme painopistealueista. Erityisesti olemme keskittyneet työsuhteen ehtojen muutoksiin sekä työsuhteen hallittuun päättämiseen liittyviin tapauksiin.
  lisätietoa..

  SOPIMUSOIKEUS

  Yritystoiminnan keskeisimpiä perustekijöitä ovat toimivat sopimussuhteet. Huolellisesti laaditut, selkeät sopimukset ovat tärkeä väline väärinkäsitysten ja riitojen ennalta ehkäisyssä. Tilanteiden kehittyessä ja muuttuessa on myös sopimuspohjaa tarkistettava vastaamaan kulloisiakin tarpeita. Suoritusvirheiden varalle on oltava olemassa sujuvat, asiakassuhteet säilyttävät ratkaisumenetelmät. Olemme tukena erilaisten sopimusten laadinnassa, sekä myös yksittäisten sopimussuhteiden perustamista tai päivittämistä koskevissa prosesseissa. Tärkeä osa-alue on myös erilaisiin toimitussopimuksiin liittyvien erimielisyyksien, esimerkiksi asiakaspalautteen käsittelyyn, liittyvä tukitoiminta. Tarpeen vaatiessa puolustamme asiakkaidemme etuja tuomioistuimissa ja muissa riidanratkaisumenettelyissä tapahtuvissa riitaprosesseissa.
  lisätietoa..

  Yritykselle aiheutetut vahingot

  VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET

  • Siviilioikeudelliset vaatimukset
  • Rikosoikeudelliset vaatimukset

  Rikosasioista katso myös:  www.rikosasianajaja.fi

  OIKEUDENKÄYNNIT

  Rikosasiat

  Puolustamme rikoksen kohteeksi joutuneita sekä rikoksesta epäiltyjä koko oikeusprosessin ajan esitutkinnasta oikeudenkäyntiin saakka.
  lisätietoa..

  Riita-asiat

  Asianajajillamme on paljon kokemusta erimielisyyksien ratkaisemisesta.  Yritysasiakkaiden palvelut ovat painottuneet mm. velkomusasioihin, vahingonkorvausasioihin, sopimusriitoihin ja työsuhdeasioihin
  lisätietoa..

  SOPIMUSTEN JA PÖYTÄKIRJOJEN LAADINTA

  .. apunasi myös sadepäivinä

  YRITYSSANEERAUS

  Asianajotoimisto JuristitCom Attorneys on Suomen Asianajajaliiton jäsen.

  SAL125