Painopistealueemme

Asuntokauppariidat

-asunnon virhe-homevauriot-vahingonkorvaukset

Työsuhteet

-työsuhteen päättäminen-vahingonkorvaus-työpalkkasaatavat

Sopimusriidat

-irtaimen kauppaan (esim. autot ym. kulkuneuvot) liittyvät riitaisuudet-vahingonkorvaukset

Perhe- ja perintöasiat

- perunkirjoitukset ja perinnönjaot
-avio/avoerot, ositus,/erottelu, lapsen elatus, huolto ja asuminen

työsuhdeasiattyösuhteen ehtoihin ja päättämiseen liittyvät riitaisuudet

yrityssaneerauksetyrityssaneeraus voi olla yrityksen viimeinen pelastus

sopimusriidat ja velkomuksetriitaisat saatavat, sopimusrikkomukset, vahngonkorvausvaatimukset

Palvelumme ulkomailla

lakiasiat Espanjassa

Tutustu palveluihimme Espanjassa !

palvelumme viroksi

Lakitoimisto Aare Nahk

Kysy lisätietoja !

Ota yhteyttä:

Toimiston käyntiosoite on Kaisaniemenkatu 4 A, Helsingin ydinkeskustassa, (aivan päärautatieaseman läheisyydessä). Olemme pääsääntöisesti avoinna kello 8-17 välillä.

 

Ajanvaraus on käytännön syistä aina välttämätön:

 

  – sähköpostitse info@oikeusapu.net  tai

  – puh. 020- 735 4900 (normaali puh.maksu)

 

 

Alkuneuvottelu:

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

Puhelimessa tai sähköpostitse kartoitetaan oikeusongelma ja tarpeen vaatiessa nyös, miten asian hoitamisesta aiheutuvat kulut katetaan.  Suositeltavaa on käyttää sähköpostia, koska työpäivien tiimellyksessä emme välttämättä aina pääse vastaamaan puhelimeen.

 

 

Toimeksiantosopimus:

Suullinen tai kirjallinen. Vastaanotettuamme toimeksiantosopimuksen sekä aloitusmaksun, avaamme keskusteluyhteyden puhelimitse sekä tarvittaessa suojatun extranet -yhteyden asiakirjojen ja muiden luottamuksellisten tietojen sähköistä siirtoa varten.

Maksut:

Täytäntöönpantavista toimenpiteistä sovittaessa käydään läpi myös kustannukset sekä niiden jakautuminen osallisten kesken.

Asian käsittely:

Kunkin asian käsittely etenee tapauskohtaisesti. Kaikista toimenpiteistä sovitaan yhteisesti ennakolta. Oikeudenkäynneiessä ja neuvotteluissa asianajaja toimii päämiehensä asiamiehenä tai avustajana.

 

Valitse kokenut, luotettava asianajaja, joka oikeasti perehtyy asiaasi.

Asianajotoimisto Jurisititcom on Suomen Asianajajaliiton jäsen.Toimimme oikeudenkäynneissä koko Suomessa.