Oikeudellista selkänojaa ja ideoita

ASIANAJOTOIMISTO JURISTITCOM ATTORNEYS

Asianajotoimisto JuristitCom Attorneys on moderni asianajotoimisto, jonka toiminta perustuu kokemukseen ja vahvaan osaamiseen. Myös koulutuksen osalta omaamme liiketaloudellista erityispätevyyttä.

Vahva sitoutumisemme asiakkaan tilanteeseen on ollut omiaan vaikuttamaan siihen, että hyvin usein asiakkaamme jäävät asiakkaiksemme myös ensimmäisen kriisin tultua selvitetyksi.

Henkilökohtainen palvelu

Neuvottelut myös asiakkaan luona

Joustavat yhteysajat

Kerro mieltäsi askarruttavasta asiasta niin kartoitamme oikeusturvan tarpeesi maksutta!

EPÄSELVIÄ SAATAVIA ? PERUSTEETTOMIA VELKOMUKSIA ?

  Lähetä viesti tai soita:

  0440-200 200, tai
  050-523 1053

  maksuton alkuneuvonta

  PALVELUJAMME YRITYKSILLE

  YHTIÖOIKEUS

  Yhtiöoikeudellisten säännösten ja käytäntöjen muodostaman kokonaisuuden hallinta on kestävän liiketoiminnan edellytys. Yhtiöoikeus muodostuu varsinaisista yleisistä eri yhtiömuotoja koskevista laeista, kuten osakeyhtiölaki, asunto-osakeyhtiölaki, säätiölaki, yhdistyslaki ja henkilöyhtiöitä koskeva lainsäädäntö. Yhtiöoikeuteen sisältyy olennaisena osana myös yritysten taloudellista informaatiota koskeva lainsäädäntö sekä luvanvaraista elinkeinotoimintaa sääntelevät lait. Ota siis yhteyttä, mikäli kysymys on yrityksen perustamisesta, yhtiömuodon muutoksesta, johdon ja omistajien oikeuksista tai velvollisuuksista. Avustamme yrityksiä myös yhtiökokouksissa tai muussa yhtiön päätöksentekomenettelyssä
  lisätietoa..

  TYÖOIKEUS

  Toimistomme on erikoistunut työoikeuteen. Työsopimukset, laiton irtisanominen, syrjintä työelämässä, jne. ovat asianajotoimistomme ydinosaamista. Hoidamme juttuja sekä työntekijöille että työnantajille. Asianajotoimiston päätoimipiste sijaitsee Helsingissä, sivutoimisto Turussa, mutta toimimme koko Suomessa.
  lisätietoa..

  SOPIMUSOIKEUS

  Yritystoiminnan keskeisimpiä perustekijöitä ovat toimivat sopimussuhteet. Huolellisesti laaditut, selkeät sopimukset ovat tärkeä väline väärinkäsitysten ja riitojen ennalta ehkäisyssä. Tilanteiden kehittyessä ja muuttuessa on myös sopimuspohjaa tarkistettava vastaamaan kulloisiakin tarpeita. Suoritusvirheiden varalle on oltava olemassa sujuvat, asiakassuhteet säilyttävät ratkaisumenetelmät. Olemme tukena erilaisten sopimusten laadinnassa, sekä myös yksittäisten sopimussuhteiden perustamista tai päivittämistä koskevissa prosesseissa. Tärkeä osa-alue on myös erilaisiin toimitussopimuksiin liittyvien erimielisyyksien, esimerkiksi asiakaspalautteen käsittelyyn, liittyvä tukitoiminta. Tarpeen vaatiessa puolustamme asiakkaidemme etuja tuomioistuimissa ja muissa riidanratkaisumenettelyissä tapahtuvissa riitaprosesseissa.
  lisätietoa..

  Yritykselle aiheutetut vahingot

  VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET

  • Siviilioikeudelliset vaatimukset
  • Rikosoikeudelliset vaatimukset

  Rikosasioiden käsittelystä katso myös:  www.rikosasianajaja.fi

  OIKEUDENKÄYNNIT

  Rikosasiat

  Puolustamme rikoksen kohteeksi joutuneita sekä rikoksesta epäiltyjä koko oikeusprosessin ajan esitutkinnasta oikeudenkäyntiin saakka.
  lisätietoa..

  Riita-asiat

  Asianajajillamme on paljon kokemusta erimielisyyksien ratkaisemisesta.  Yritysasiakkaiden palvelut ovat painottuneet mm. velkomusasioihin, vahingonkorvausasioihin, sopimusriitoihin ja työsuhdeasioihin
  lisätietoa..

  SOPIMUSTEN JA PÖYTÄKIRJOJEN LAADINTA

  Sopimuspohjat ja pöytäkirjat

  Laadimme kaikenlaisia yritystoiminnassa tarvittavia sopimuksia.
  lisätietoa..

  Yhtiökokoukset

  Osallistumme yhtiökokouksiin sekä muihin päätöksentekomenettelyihin päämiehen edustajana ja/tai asiantuntijana.
  lisätietoa..

  .. apunasi myös sadepäivinä

  YRITYSSANEERAUS

  Yrityssaneeraus

  Hyvin suunniteltu yrityssaneeraus voi olla yrityksen pelastus.
  lisätietoa..

  Asianajotoimisto JuristitCom Attorneys on Suomen Asianajajaliiton jäsen.

  SAL125