(ilmoitus)

Painopistealueemme

Asuntokauppariidat

-asunnon virhe-homevauriot-vahingonkorvaukset

Työsuhteet

-työsuhteen päättäminen-vahingonkorvaus-työpalkkasaatavat

Sopimusriidat

-irtaimen kauppaan (esim. autot ym. kulkuneuvot) liittyvät riitaisuudet-vahingonkorvaukset

Perhe- ja perintöasiat

- perunkirjoitukset ja perinnönjaot
-avio/avoerot, ositus,/erottelu, lapsen elatus, huolto ja asuminen

työsuhdeasiattyösuhteen ehtoihin ja päättämiseen liittyvät riitaisuudet

yrityssaneerauksetyrityssaneeraus voi olla yrityksen viimeinen pelastus

sopimusriidat ja velkomuksetriitaisat saatavat, sopimusrikkomukset, vahngonkorvausvaatimukset

Ota yhteyttä:

Toimiston käyntiosoite on Kaisaniemenkatu 4 A, Helsingin ydinkeskustassa, (aivan päärautatieaseman läheisyydessä). Olemme pääsääntöisesti avoinna kello 8-17 välillä.

 

Ajanvaraus on käytännön syistä aina välttämätön:

 

  – sähköpostitse info@oikeusapu.net  tai

  – puh. 020- 735 4900 (normaali puh.maksu)

 

 

Alkuneuvottelu:

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

Puhelimessa tai sähköpostitse kartoitetaan oikeusongelma sekä heti välttämättömät ja tarpeelliset toimet. 

 

 

Toimeksiantosopimus:

Suullinen tai kirjallinen. Vastaanotettuamme toimeksiantosopimuksen sekä aloitusmaksun, avaamme keskusteluyhteyden puhelimitse sekä tarvittaessa suojatun extranet -yhteyden asiakirjojen ja muiden luottamuksellisten tietojen sähköistä siirtoa varten.

Maksut:

Täytäntöönpantavista toimenpiteistä sovittaessa käydään läpi myös kustannukset sekä niiden jakautuminen osallisten kesken.

Asian käsittely:

Kunkin asian käsittely etenee tapauskohtaisesti. Kaikista toimenpiteistä sovitaan yhteisesti ennakolta. Oikeudenkäynneiessä ja neuvotteluissa asianajaja toimii päämiehensä asiamiehenä tai avustajana.

 

Asianajotoimisto Jurisititcom on Suomen Asianajajaliiton jäsen.Toimimme oikeudenkäynneissä koko Suomessa.