[tm-heading h2="Civil Rights"]

SOPIMUSOIKEUS

Yritystoiminnan keskeisimpiä perustekijöitä ovat toimivat sopimussuhteet. Huolellisesti laaditut, selkeät sopimukset ovat tärkeä väline väärinkäsitysten ja riitojen ennalta ehkäisyssä. Tilanteiden kehittyessä ja muuttuessa on myös sopimuspohjaa tarkistettava vastaamaan kulloisiakin tarpeita. Suoritusvirheiden varalle on oltava olemassa sujuvat, asiakassuhteet säilyttävät ratkaisumenetelmät. Olemme tukena erilaisten sopimusten laadinnassa, sekä myös yksittäisten sopimussuhteiden perustamista tai päivittämistä koskevissa prosesseissa. Tärkeä osa-alue on myös erilaisiin toimitussopimuksiin liittyvien erimielisyyksien, esimerkiksi asiakaspalautteen käsittelyyn, liittyvä tukitoiminta. Tarpeen vaatiessa puolustamme asiakkaidemme etuja tuomioistuimissa ja muissa riidanratkaisumenettelyissä tapahtuvissa riitaprosesseissa.
lisätietoa..