Julkinen oikeusapu

Mitä oikeusapu on?

 

Julkisella oikeusavulla (engl. Legal Aid) tarkoitetaan valtion varoilla tietyn tulo- ja varallisuustason alittaville henkilöille annettavaa, joko kokonaan tai osittain maksutonta oikeudellista apua.

 

Mistä oikeusapua saa?

Oikeusapua antavat julkiset oikeusaputoimistot sekä yksityiset asianajo- ja lakitoimistot. Muissa kuin tuomioistuinasioissa (esim. yksittäiset neuvot ja muut pienemmät asiat) oikeusapua voi hakea vain oikeusaputoimistosta joka päättää sen myöntämisestä.

 

Mitkä ovat tulorajat oikeusavun saamiselle?

Hakijan käyttövarat määräävät myönnetäänkö hakijalle maksutonta vaiko osittain tai kokonaan omavastuullista oikeusapua.

Käyttövarat selvitetään käymällä läpi hakijan kaiken laatuiset tulot ja menot kohta kohdalta.

Jos hakijalla varallisuutta on yli 5000 euroa (esim. talletuksia, osakkeita, kulkuneuvoja, tms.) lisätään ylimenevä osuus omavastuuosuuteen. Varallisuutena ei oteta huomioon perheen vakinaista asuntoa, tavanomaista vapaa-ajan asuntoa ja autoa, jos niiden arvo on kohtuullinen suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen, eikä niistä täydy esittää selvitystä.

 

Miten oikeusapua haetaan?

Oikeusavun hakija joutuu antamaan tuloselvityksen, jossa hakija selvittää tulonsa ja menonsa sekä varallisuutensa ja velkansa kuiteilla ja muilla tositteilla. Yrittäjiltä edellytetään yritystoiminnasta ja ammatinharjoittamisesta saatujen tulojen selvittämistä: kirjanpitäjän todistus, viimeisin tuloslaskelma ja verotodistus.

Asioissa, joita käsitellään (tai voitaisiin tarpeen vaatiessa käsitellä) tuomioistuimessa voi kääntyä myös suoraan yksityisen asianajo- tai lakitoimiston puoleen. Silloin asiakas täyttää oikeusapuhakemuksen yhdessä yksityisen toimiston kanssa ja hakemus toimitetaan oikeusaputoimistoon ratkaistavaksi.