Hinnasto

Käytämme sekä aika- että asiakohtaista hinnoittelua toimeksiannon laadusta riippuen.

Aikaperusteisen veloituksen pohjana ilman arvonlisäveron osuutta on yritysten osalta toimeksiannon laadusta riippuen 220 – 240 € / tunti (alv 0%) ja kansainvälisten asioiden osalta 240 € (alv 0%)

Tuntiveloitettavia ovat tyypillisesti erilaiset neuvottelutilanteet sekä oikeudenkäynnit, joiden kokonaiskesto ja laajuus vaihtelevat tapauksittain toimeksiannon mukaan. Asiakohtaista veloitusperustetta sovelletaan tavanomaisissa toistuvissa toimeksiannoissa, kuten erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

Puhelimitse tapahtuva alkuyhteydenotto yritykseemme on aina maksuton, minkä aikana on mahdollista kartoittaa oikeudellisen avun tarve ja mahdollisuuksien mukaan antaa hinta-arvio aiheutuvista kustannuksista.

Yrityksen vakuutuksiin sisältyy useimmiten oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudellisesta avusta aiheutuvia kustannuksia joko omavastuuosuudella tai ilman. Halutessanne otamme puolestanne yhteyden vakuutusyhtiöönne ja selvitämme, kuuluuko kustannusten korvaus vakuutuksenne alaan. Tämä selvitys voidaan tehdä etukäteen ennen kuin kustannuksia oikeudellisen avun osalta syntyy.