Painopistealueemme

Asuntokauppariidat

-asunnon virhe
-homevauriot
-vahingonkorvaukset

Työsuhteet

-työsuhteen päättäminen
-vahingonkorvaus
-työpalkkasaatavat

Sopimusriidat

-irtaimen kauppaan (esim. autot ym. kulkuneuvot) liittyvät riitaisuudet
-vahingonkorvaukset

Perhe- ja perintöasiat

-avioerot, avoerot
-lapsen elatus, huolto ja asuminen
-ositus, erottelu

Palvelumme yrityksille

työsuhdeasiattyösuhteen ehtoihin ja päättämiseen liittyvät riitaisuudet

yrityssaneerauksetyrityssaneeraus voi olla yrityksen viimeinen pelastus

velkomuksetriitaisat saatavat, sopimusrikkomukset, vahngonkorvausvaatimukset

Tuo asiasi meille !

Asian vastaanotto alkaa aina alkuneuvottelulla, joka voidaan järjestää tarpeen mukaan joko henkilökohtaisella tapaamisella toimistollamme tai puhelimitse. Alkuneuvottelusta toimistolla perimme 70 euron suuruisen maksun, joka palautetaan mikäli neuvottelu johtaa toimeksiantoon ja jatkotoimiin.

Ota rohkeasti yhteyttä:

Toimiston käyntiosoite on Kaisaniemenkatu 4 A, Helsingin ydinkeskustassa, (aivan päärautatieaseman läheisyydessä).

Toimisto on pääsääntöisesti avoinna kello 8-17 välillä. Ajanvaraukset kannattaa tehdä puhelimella numeroon 050-523 1053 (soittamalla tai viestillä) ennen paikalle tuloa, koska oikeudenkäyntien hoitamisen vuoksi toimistolla ei välttämättä aina ole lakimiestä paikalla, joka voisi keskustella kanssasi asiastasi.

 

 

Alkuneuvottelu:

Ensimmäinen yhteydenotto puhelimitse on aina maksuton.

Puhelimessa kartoitetaan oikeusongelmasi ja tarpeen vaatiessa nyös, miten asian hoitamisesta aiheutuvat kulut katetaan.  Sähköpostilla voi olla yhteydessä myös. Jätä soittopyyntö tekstiviestillä tai sähköpostilla, niin otamme yhteyttä. Myös perinteinen kirjeposti ja telefaksi ovat toki käytettävissä.

Tarpeen mukaan käymme asiakkaan luona, mikäli asiakas ei pääse tulemaan toimistolle.

 

Toimeksiantosopimus:

Suullinen tai kirjallinen. Vastaanotettuamme toimeksiantosopimuksen sekä aloitusmaksun, avaamme keskusteluyhteyden puhelimitse sekä tarvittaessa suojatun extranet -yhteyden asiakirjojen ja muiden luottamuksellisten tietojen sähköistä siirtoa varten.

Maksut:

Täytäntöönpantavista toimenpiteistä sovittaessa käydään läpi myös kustannukset sekä niiden jakautuminen osallisten kesken.

Asian käsittely:

Kunkin asian käsittely etenee tapauskohtaisesti. Kaikista toimenpiteistä sovitaan yhteisesti ennakolta. Oikeudenkäynneiessä ja neuvotteluissa asianajaja toimii päämiehensä asiamiehenä tai avustajana.

 

Asian haltuun ottaminen on syytä aloittaa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa !

Asianajajan mukanaolo on tärkeää jo jutun käsittelyn alkuvaiheista lähtien. Väärien valintojen tekeminen on helpompaa ja nopeampaa estää, kuin seuraamuksien jälkikäteinen korjaaminen !